Kinnunens Plåtslageri är nominerad till Årets Plåtentreprenör 2022
2022.12.19

Kinnunens Plåtslageri är nominerad till Årets Plåtentreprenör 2022

Roslagens Plåtkonsult har sedan 2021 delat ut priset Årets Plåtentreprenör. Anledningen är att skapa ett pris som ser till helheten och den största kundnyttan. För att kunna skapa en kvalitetsfylld helhet krävs det att man som entreprenör kan leverera kompletta entreprenader från start till mål. Här vill vi se att duktiga plåtslagare, arbetsledning och projektledning tillsammans kan uppnå de krav och den målbild som beställaren förväntar sig. Utöver det behövs en god kommunikation och dokumentation med kund, konsult, besiktningsman och andra deltagande parter i projektet för att tilldelas denna prestigefyllda utnämning.

I år är vårt dotterbolag Kinnunens Plåtslageri en av tre nominerade plåtentreprenörer i branschen. Vi ser med spänning fram emot prisutdelningen i början på 2023.