Om Teqt Group

Med målet att bli Nordes ledande aktör inom plåt- och tätskiktsentreprenad

Vi är TEQT

TEQT är en grupp entreprenörer specialiserade på tak. Vi har ett komplett erbjudande bestående av plåt-, smide-, tak- och tätskiktsentreprenader inom renovering, service, nybyggnation samt anläggningsprojekt som t. ex broar och pooler. Våra företag har gedigen kunskap och lång erfarenhet av branschen.

Fokus på människan

I vår vardag möter vi medarbetare, kunder och samarbetspartners, och varje individ är viktig för oss. Vi är ett lag och genom att arbeta som en enhet som ser människan, skapar vi förutsättningar för att ta fram de bästa lösningarna för våra kunder. Genom våra bolags gedigna erfarenhet och vår lyhördhet gentemot kunderna kan vi vara nytänkande och skapa den taklösning som passar bäst för kunden och slutanvändaren.

 

Expertis och kvalitet

Genom att arbeta med TEQT får du som kund tillgång till expertis över stora delar av Sverige.  Vår familj växer ständigt när fler bolag blir en del av oss. Vår ambition är att vara Sveriges ledande aktör inom plåt- och tätskiktsentreprenad. Våra uppdrag är prisvärda utan att tumma på kvaliteten.

Värdegrund

Vår värdegrund är viktig för oss då den är fundamentet för hur vi beter oss mot varandra och hur vi vårdar våra kund- och samarbetsrelationer. Värdegrunden är något som alla bolag inom TEQT delar och arbetar efter.

Respekt för våra affärspartners, medarbetare, miljön och samhället i stort är en central del i vårt DNA som vi inte kompromissar med.

Kundnära

Alltid ett öra mot marken

När vi arbetar är vi lyhörda, lösningsorienterade och ödmjuka gentemot kundens behov. Att vi är pålitliga är en självklarhet, och vi har en rak och ärlig kommunikation både med våra kunder och internt. På så sätt vinner vi förtroende från alla som vi jobbar med.

Samarbete

Starkare tillsammans

Vi tror på att tillsammans bygger vi ett starkare team. Teqt Group jobbar både lokalt och samarbetar mellan alla bolag. Vi är inkluderande, kunskapsdelande och prestigelösa. Genom att sätta laget före jaget delar vi glädje och kan lita på att alla tar ansvar.

Engagemang

Vår drivkraft

I Teqt Group har medarbetarna inflytande över sin arbetssituation och har möjlighet att utvecklas och få varierade arbetsuppgifter. Det ger arbetsglädje och skapar tilltro till ständig förbättring.

Framåtanda

Ständig strävan framåt

Vi har fokus på det viktigaste, är beslutsföra och har integritet. Med flexibilitet, mod och nytänkande strävar vi alltid efter att bli ännu bättre och leverera ännu större kundnöjdhet.

Vision

TEQT ska vara det hållbara valet för många generationer framåt.

Målposition

Teqt Group ska inom tre år vara den ledande aktören i vad gäller kvalitet, servicenivå och lönsamhet inom plåt- och tätskiktsentreprenad i Sverige. Vi vill växa genom strategiska förvärv och organisk expansion. Våra bolags lokala förankring är mycket viktig för att nå positionen.

Vårt uppdrag

Genom att samla rätt kompetenser, utgå från kundbehovet och ha fokus på kvalitet skapar TEQT trygga helhetslösningar inom tak och andra tätskiktsentreprenader för företag.

Teqt_Logo_RGB_500px

Vår modell

Vi tror på att beslut fattas bäst lokalt, nära kunderna och marknaden. Därför har vi en affärsmodell som ger stora möjligheter för entreprenörskap och beslutsfattande på den lokala orten. Det decentraliserade ledarskapet i kombination med samarbete och centralt stöd ger både flexibilitet och underlättar tillväxt och verksamhetsutveckling.  

Specialister

– vi samlar branschens ledande specialister inom plåt och tätskikt

Decentraliserat entreprenörsskap

– vi ger stora frihetsgrader att driva affären lokalt, med bibehållen identitet, organisation och företagskultur

Samarbete

– genom kunskapsspridning, korsförsäljning, effektiv resursallokering och samverkansprojekt kan vi gemensamt skapa betydande värden

Digital affärsutveckling

– vi arbetar aktivt med digitala verktyg för att förädla såväl kundupplevelse som intern effektivitet

Kostnadseffektivitet

– våra effektiva kostnadsnivåer säkerställer att vi har möjlighet att investera i tillväxt och verksamhetsutveckling

Miljö och medarbetarsäkerhet

– att arbeta hållbart för miljön och våra medarbetares trygghet är av högsta prioritet för vår grupp och bransch

Bli en del av TEQT

Vi samlar kvalitet och har bland den högsta kundnöjdheten i branschen. Vi ser våra medarbetare som hjältar och takkonstnärer som skapar underverk. Vill du eller ditt företag bli en av oss? Visa oss att du har vad som krävs.