VD-möten i Teqt Group
2023.10.09

Regelbundna VD-möten främjar utvecklingen inom Teqt Group och dotterbolagen

VD:arna för alla partnerföretag inom Teqt Group i Sverige och Norge träffas regelbundet för gemensamma möten. Dessa möten ger oss möjlighet att diskutera samarbeten och vår gemensamma värdeutveckling.

Teqt Group har en starkt decentraliserad styrning, där de lokala dotterbolagen, under sitt eget varumärke, driver sina verksamheter med sin egen ledning, bemanning och ansvar för den egna resultaträkningen. Inom gruppen arbetar vi med att skapa gemensamma värden, stärka samarbetet mellan bolagen och driva gruppen framåt.

 

VD-mötena utgör en central plattform där vi kan diskutera affärsutveckling, våra styrkor, och hur vi kan stödja och komplettera varandras erbjudanden. Vi identifierar och prioriterar möjligheter för att främja vår gemensamma utveckling. Vid det senaste mötet diskuterade vi bland annat:

  • Försäljningssynergier: Hur vi kan stötta och komplettera varandras erbjudanden samt dela affärsmöjligheter. När ett partnerbolag har hög belastning kan det hänvisa affärsmöjligheter till andra, och två bolag kan gå samman och lämna gemensamma anbud med kombinerad expertis inom områden som plåt, tätskikt och solpaneler.
  • TEQTs Hållbarhetsprogram: Vi diskuterade olika aktiviteter och mål inom programmet.
  • Best practice: Hur vi bäst hanterar olika situationer och hur vi kan dra nytta av varandras erfarenheter och metoder.

 

Våra ekonomiansvariga hade också ett eget möte, där de diskuterade lönsamhetsstyrning, uppföljning och utbyte av erfarenheter för att stärka koncernen ännu mer.

 

Ett viktigt syfte med dessa möten är att skapa en kultur inom Teqt Group där vi har roligt tillsammans och där vi känner en stark samhörighet. Detta skapar en naturlig miljö för kunskapsdelning och att vi kan stödja varandra när så behövs. Och roligt hade vi!

 

Idag har vi över 550 tätskiktsmontörer och plåtslagare anställda i våra bolag. Dessa specialister bär med sig sin expertis till våra arbetsplatser och kunder varje dag. Vårt mål är att tillsammans vara den bästa arbetsgivaren inom vår bransch, och genom att samlas och fokusera på viktiga frågor fortsätter vi att arbeta mot detta mål.