Samverkan i fokus
2023.11.20

Samverkan i fokus när TEQT skapar trygghet för medarbetarna i partnerbolagen


I hjärtat av Teqt Groups framgång ligger en enkel men kraftfull princip: samverkan skapar möjligheter. Joacim Samuelsson, VD för Samuelssons Tak, delar med sig av sin erfarenhet av hur samverkan inte bara har stärkt företagets position på marknaden utan också skapat trygghet för de anställda.


”Att vara en del av Teqt Group innebär att vi har ett större nätverk att luta oss mot. Vi kan ta på oss större projekt och vid behov dela på uppdragen, vilket ger oss en stabil arbetsbelastning och en möjlighet att planera för framtiden,” förklarar Samuelsson. ”Detta skapar en trygg arbetsmiljö för våra anställda och ökar chansen att det alltid finns arbete tillgängligt.”


Samuelssons Tak har genom sitt samarbete med andra dotterbolag inom Teqt Group kunnat utjämna arbetsbelastningen och säkerställa att medarbetarna kan behålla sina jobb även under ekonomiskt pressade tider. ”När våra anställda har hört att de inte har behövt oroa sig för att jobben ska ta slut, att det har funnits projekt inom gruppen som de kan bidra till, skapar det en enorm trygghet” tillägger Joacim.


Denna trygghet har också lett till en ökad lojalitet och stolthet bland medarbetarna. De ser inte bara Teqt Group som en ägare utan som en familj där varje individ spelar en viktig roll för helhetens framgång.


”Vi ser en framtid där våra dotterbolag inte bara växer ekonomiskt, utan också bidrar till en mer hållbar och trygg arbetsmiljö. Det är en win-win för alla inblandade,” avslutar Samuelsson.


Den här modellen av samverkan och trygghet är en stark indikator på koncernens långsiktiga vision. Att vara en del av Teqt Group innebär inte bara att man får tillgång till kompetens och resurser, utan också att man blir en del av en större gemenskap som värnar om medarbetarnas välbefinnande.