Gemensam tillväxt mellan Wicote och Takteknik
2023.12.15

Gemensam tillväxt mellan Wicote och Takteknik

 

Inom Teqt Group har flera partnerskap mellan bolagen i gruppen påbörjats och genomförts. Ett exempel är samarbetet mellan Wicote och Takteknik, som visar hur företag kan växa och utvecklas tillsammans. Sam från Wicote och Ola från Takteknik delar med sig av sina erfarenheter från deras gemensamma projekt.

 

 

Samarbete som tillväxtmotor

Ola och Sam, som har känt varandra sedan 2010, har utvecklat ett starkt professionellt förhållande. ”Vi hade nog inte samarbetat på det här sättet om vi inte hade varit en del av TEQT, som ensam företagare vill man inte gärna bjuda in andra till sina kunder” reflekterar Ola. Sam betonar vikten av att behålla viktiga kunder inom gruppen: ”Vi ville inte tacka nej rent strategiskt för gruppen, eftersom det är en bra och stor kund som kan ge oss fler projekt framöver.”

 

Flera projekt under en gemensam vision

Genom sitt partnerskap har Wicote och Takteknik framgångsrikt hanterat fyra stora projekt i Ludvika, Falun och Bollnäs. ”Geografisk placering spelar ingen roll; det är inte svårare att göra det i Falun än i Göteborg,” säger Sam. Ola tillägger att kundernas öppenhet för samarbetet inte varit ett hinder, och att kundkontakten har hanterats smidigt för att uppnå både kundnöjdhet och kvalitet i projekten.

 

Framåtblickande strategi

Sam och Ola ser en ljus framtid inom Teqt Group och betonar vikten av att jobba tillsammans över bolagsgränser. ”Det är detta som är nyckeln till att bygga den här gruppen,” säger Sam. Ola instämmer och ser fram emot fortsatt tillväxt inom TEQT.

 

Kultur av gemenskap och samverkan

Teqt Groups framgång grundar sig på en kultur av samverkan och gemensamma mål. Genom att sätta laget före jaget delar partnerbolagen på både framgångar och utmaningar, vilket leder till en starkare och mer framgångsrik grupp. Sam och Olas erfarenheter från deras gemensamma projekt är ett utmärkt exempel på hur Teqt Group främjar tillväxt och skapar en miljö där företag kan utvecklas gemensamt.