Hållbarhet

Vår vision

TEQT ska vara det hållbara valet för många generationer framåt.

Vår syn på hållbarhet

Vår syn på hållbarhet För TEQT går ett medvetet hållbarhetsarbete hand i hand med långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft. Som en nationell aktör med ledande lokal närvaro har vi både möjlighet och ett ansvar att bidra till en hållbar utveckling, både i närmiljön och i det större perspektivet. Genom att agera ansvarsfullt bidrar vi till en bättre värld för oss själva och för kommande generationer. Vårt hållbarhetsarbete bedrivs med målsättningen att det skall vara en integrerad och naturlig del av vår egen verksamhet, samverkan med våra leverantörer och vårt kunderbjudande. 

Solceller

21%* av den takyta vi arbetar med täcks med solceller som sedan blir till förnybar energi. 

Tilläggsisolering vid ROT-projekt

50%* av alla renoveringar som utförs av TEQT omfattar också tilläggsisolering och bidrar till en hållbarare energianvändning.

Totalt gröna tak

71%* av alla projekt som utförs av TEQT innefattar någon form av gröna tak: solceller, isolering eller sedum.

*Siffror avser aktuella projekt och uppdateras kontinuerligt.

Vårt erbjudande

SOLCELLER

En grön investering som ger gröna siffror
Solceller är en investering som lönar sig på flera sätt. Med solceller på taket minskar du din miljö- och klimatpåverkan genom att bidra till en hållbar energianvändning. Dessutom visar du i handling att ditt företag tar hållbarhet på allvar precis som vi. Att producera din egen hållbara el är också bra för din ekonomi i form av minskade driftskostnader och ökat värde på din fastighet. Den solenergi som du inte själv förbrukar kan du dessutom sälja.

Vårt erbjudande
TEQT erbjuder tillsammans med kvalitetssäkrade partners ett helhetserbjudande inom sol som omfattar både underliggande arbete, installation och paneler. Vi är såklart specialister på att säkerställa att du har det bästa och tryggaste taket och tätskiktet på vilket solcellerna skall vila i många år framåt. Med kunskap och hantverksskicklighet ser vi till att ditt underliggande tak tål den belastning solcellerna medför och att de genomföringar och infästningar som krävs är korrekt utförda för att undvika läckage.

Tänk på!

 • Att konsultera din takentreprenör innan du monterar solceller på ditt nya tak, annars är risken stor att din takgaranti slutar att gälla
 • Att en investering i solceller är bra både för miljön och ekonomin
 • Att ett bra underliggande tak är grunden för en trygg och hållbar solcellsinstallation

SEDUM

Ett tak för framtida generationer
Med sedum på taket gör du ett hållbart val. Sedum bidrar till hållbarhet via biologisk mångfald. Det minskar värmestrålningen och renar luften eftersom det binder koldioxid och fångar upp skadliga partiklar. Genom att samla upp regnvatten ger det en fördröjning till avloppssystemen och minskar påfrestningen på dagvattensystem. Väljer du en inblandning av Biokol i växtbädden får du dessutom en ökad mikrobiell aktivitet, ökad vattenhållande förmåga och bättre näringsförhållanden. Sedum på taket hjälper också till att hålla nere temperaturen inne i byggnaden och på så vis spara energi under varma sommardagar. I stadsmiljö bidrar det gröna taket till fler grönytor.

Vårt erbjudande
TEQT installerar sedumtak från de ledande odlarna i Norden och Europa. Då det underliggande taket är avgörande för en bra installation kan du vara trygg med att ditt sedumtak i våra händer får de bästa förutsättningarna för att kunna bidra till en bättre miljö för många framtida generationer.

Tänk på!

 • Att ett bra underliggande tak är grunden för en trygg och hållbar seduminstallation
 • Att ett sedumtak bidrar till en bra miljö för både människor och djur
 • Sedumtak är också estetiskt tilltalande

TILLÄGGSISOLERING

En möjlighet till stora hållbara förbättringar
Genom att tilläggsisolera ditt tak om du har en lite äldre fastighet kan du minska värmeförluster och minska energiförbrukningen väsentligt. På så sätt förbättrar du också ekonomin för din fastighet. Genom att tilläggsisolera skapar du också ett bättre och mer hälsosamt inomhusklimat för människorna som bor eller verkar i din fastighet.

Vårt erbjudande
TEQT genomför i samband med takbyte och renovering tilläggsisolering av tak. Vi arbetar i huvudsak med svenska och nordiska leverantörer för att kunna erbjuda så hållbara och miljövänliga alternativ som möjligt. Så att både ditt tak och miljön kan må bra av en schysstare uppgradering.

Tänk på!

 • Taket är den del av fastigheten som står för störst värmeförluster
 • I samband med takbyte och renovering har du möjligheten att göra ett hållbart val genom att tilläggsisolera, bra för både fastigheten och ekonomin
 • I många fall får du tillbaka kostnaden för tilläggsisoleringen på 6–8 års sikt

Fler referensprojekt

Sedum på Batteriet, Stockholm

Mitt i Stockholm, på Torkel Knutssonsgatan, fick Arena Tak uppgiften att renovera och modernisera taket på byggnaden Batteriet. Denna framträdande byggnad, känd för sina två parallella skepp...

Stockholm Quality Outlet

Stockholm Quality Outlet i Barkarby, känt som en av Sveriges största handelsplatser med över 70 butiker och över 200 varumärken, har tagit steget mot en mer hållbar...

Järfälla kommun, Stockholm

Barkarbystaden har en ny sopsugsanläggning. Projektet innefattade ett genomtänkt taksystem med ett robust tätskikt som förberedde taket för solpaneler. Arena Tak monterade även sedum på taket. Denna...

TEQTS hållbarhetsprogram

TEQTS hållbarhetsarbete tar sin utgångspunkt i vårt hållbarhetsprogram. I detta har vi definierat områden där vi som grupp kan agera på ett systematiskt sätt som en integrerad och naturlig del av vår verksamhet. Genom att styra våra prioriteringar och fokusera vår utveckling kan vi tillsammans göra en hållbar förflyttning och bidra till FN:s globala mål.

Utgångspunkten i programmet är våra tre fokusområden för hållbarhet: Medarbetaren i fokus, Hållbara tak och Sunda affärer. Genom att aktivt arbeta med och mäta utvecklingen inom dessa områden bidrar vi till en hållbar utveckling både socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Medarbetaren i fokus

En trygg och säker arbetsmiljö
Säkra arbetsplatser
Rätt skydds- och arbetsutrustning Schyssta arbetsvillkor

 

Möjlighet till utveckling
TEQT Academy

 

Hälsa och välmående
Regelbundna hälsokontroller Friskvård
Kamratskap och gemenskap

Hållbara tak

Hållbar energianvändning Helhetserbjudande som bidrar till en hållbar energianvändning genom solceller och tilläggsisolering

Ansvarsfull resursanvändning och cirkularitet
Kvalitet från grunden ger hållbara tak över tid

Sortering av avfall Återvinning av överblivet material


Hållbara inköp och material
Hållbarhetkriterier vid val av partners/leverantörer Närproducerade materialval

Sunda affärer

Bäst på kundnöjdhet
Förvärv och utveckling av bolag med den bästa kundnöjdheten


Fokus på lönsamhet
Förvärv och utveckling av bolag med branschledande lönsamhet för att möjliggöra återinvestering och långsiktig konkurrenskraft

Hållbar finansiering
Svensk skattehemvist
Stabila och välrenommerade ägare
Hög andel egen finansiering

 

Kontakta oss för mer information


  Bli en del av TEQT

  Vi samlar kvalitet och har bland den högsta kundnöjdheten i branschen. Vi ser våra medarbetare som hjältar och takkonstnärer som skapar underverk. Vill du eller ditt företag bli en av oss? Visa oss att du har vad som krävs.